Rękodzieło w Knickknacks.pl

Rękodzieło

Rękodzieło jest jedną z wielu różnych rodzajów prac, gdzie użyteczne i dekoracyjne przedmioty wykonane są całkowicie ręcznie lub przy użyciu tylko prostych narzędzi. Jest to tradycyjnie główny sektor rzemiosła i ma zastosowanie do szerokiego zakresu działań twórczych i projektowych związanych z robieniem rzeczy własnymi rękami i umiejętnościami, w tym pracy z tekstyliami, materiałami formowanymi i sztywnymi, papierem, włóknami roślinnymi itp. najstarszym rękodziełem na świecie jest Dhokra; jest to rodzaj odlewu metalowego, który był używany w Indiach od ponad 4000 lat i nadal jest używany. W irańskim Beludżystanie kobiety nadal wytwarzają ręcznie robioną ceramikę z czerwonej ceramiki z ornamentami w kropki, bardzo podobną do 5000-letniej tradycji garncarskiej Kalpurgan, stanowiska archeologicznego w pobliżu wioski. Zwykle termin ten jest stosowany do tradycyjnych technik tworzenia przedmiotów (do użytku osobistego lub jako produkty), które są zarówno praktyczne, jak i estetyczne. Branże rzemieślnicze to te, które wytwarzają rzeczy własnymi rękami, aby zaspokoić potrzeby ludzi w ich okolicy. Maszyny nie są używane. Termin sztuka i rzemiosło jest również stosowany, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i głównie w odniesieniu do twórczości hobbystów i dzieci, a nie przedmiotów wykonanych do codziennego użytku, ale to rozróżnienie nie jest formalne i można je łatwo pomylić z ruchem projektowania Arts and Crafts, który jest tak samo praktyczny, jak estetyczny. Rękodzieło ma swoje korzenie w wiejskim rzemiośle — materialnym i materialnym zapotrzebowaniu — starożytnych cywilizacji, a wiele specyficznych rzemiosł było praktykowanych od wieków, podczas gdy inne są nowoczesnymi wynalazkami lub popularyzacjami rzemiosła, które pierwotnie praktykowano na ograniczonym obszarze geograficznym. Wielu rzemieślników używa naturalnych, nawet całkowicie rodzimych materiałów, podczas gdy inni mogą preferować nowoczesne, nietradycyjne materiały, a nawet materiały przemysłowe do upcyklingu. Indywidualne rzemiosło rękodzieła jest nadrzędnym kryterium; te produkowane masowo lub maszynowe nie są wyrobami rzemieślniczymi. Postrzegane jako rozwijanie umiejętności i twórczych zainteresowań uczniów, ogólnie, a czasem w kierunku określonego rzemiosła lub zawodu, rzemiosło jest często włączane do systemów edukacyjnych, zarówno nieformalnie, jak i formalnie. Większość rzemiosł wymaga rozwoju umiejętności i cierpliwości, ale może się ich nauczyć praktycznie każdy. Podobnie jak sztuka ludowa, rękodzieło ma często znaczenie kulturowe lub religijne, a także w coraz większym stopniu może mieć przesłanie polityczne, jak w rzemiośle. Wiele rzemiosł staje się bardzo popularnych na krótki czas (kilka miesięcy lub kilka lat), szybko rozprzestrzeniając się wśród ludności rzemieślniczej, gdy wszyscy naśladują pierwsze przykłady, a następnie ich popularność spada, aż do późniejszego odrodzenia.

Rękodzieło

Aktywne filtry